Csoportos vezetői coaching

Kinek szól a Csoportos vezetői coaching szolgáltatásom?

A tervezett program célja a coaching alapú vezetőfejlesztés. A program keretei között sor kerül a résztvevő vezetők önismeretének, valamint a vezetői szerephez kapcsolódó tipikus helyzetekben szükséges problémamegoldó készségének fejlesztésére. A munka fókusza kettős: miközben megoldást keresünk és valódi változást igyekszünk elérni, fejlesztjük a résztvevők önreflexiós készségét és tudatosabbá tesszük önismereti működésüket. Így a hatás nem egyszeri, hanem lépésenként egy tartós változáshoz, egy tudatosabb vezetői működés felé vezet.
A fejlesztő program során a résztvevők által hozott eseteket dolgozzuk fel, és azokra tudatosan felépített megoldást kidolgozva fejlesztjük a résztvevők vezetői hatékonyságát és a vezetői szerephez kapcsolódó készségeiket.
Az egyes alkalmakat a team coaching alapelveire építve tesszük teljessé, minden esetben feldolgozva az adott témához kapcsolódó elméleti hátteret is, miközben a fő hangsúly a helyzetek gyakorlati feldolgozására és a közös munkára kerül. A módszertanban megjelennek még workshop és word café elemek. A cél, hogy a résztvevők már a programon való részvétel közben alkalmazható tudást szerezzenek, melyet be tudnak építeni mindennapi vezetői rutinjukba.

A feldolgozandó témákat a megrendelővel egyeztetve alakítjuk ki, de álljon itt néhány tipikus téma, amit ügyfeleim gyakran kérnek feldolgozásra:

\
A vezető személyisége és a hatékony önérvényesítés
\
Meggyőzés, befolyásolás, a meggyőző kommunikáció
\
Az attitűd, változás és változásmenedzsment
\
Érzelmi intelligencia a vezetésben, érzelemmenedzsment
\
Reziliencia, azaz a lelki állóképesség és fejlesztése
\
Stresszkezelés és a burn out megelőzése, kezelése
\
Vezetési stílusok rugalmas alkalmazása, azaz a helyzetfüggő vezetés
\
Kérdezésmód és a tudatosan kommunikáló vezető
\
Feladatmegosztás és a valódi team munka
\
Vezetés és motiváció a vezetői tevékenység során.
Hogyan maradhat a vezető motivált? Hogy teheti motiválttá embereit?
Szervezeti kultúra és a szervezet fejlődésével összefüggő vezetői kihívások
Ellenőrzés és kontroll, azaz a people- és projekt-menedzsment vezetőként
Teljesítmény értékelése és a fejlesztő vezetői kommunikáció.

Javasolt időtartam: 6-8 alkalom, 3-4 órás blokkokba tömbösítve.
A képzés kiscsoportos, 3-8 fő bevonását javaslom.

írjon üzenetet

Vegyük fel a kapcsolatot, hogy segíteni tudjak céljai elérésében! Várom megkeresését!

3 + 13 =