Dr. Répáczki Rita

tanácsadó szakpszichológus

Embereket fejleszteni, támogatni, céljaik elérésében segíteni … igazi kihívás.

Pszichológiai tanácsadás és coaching

Pszichológus coach-ként mélyen hiszek a pszichológia és a coaching szemléletében és módszertanában, legyen szó akár fejlesztésről (dolgozók, vezetők, csapatok tekintetében) akár problémamegoldásról, vagy hatékonyság- és teljesítménynövelésről. A folyamatnak része a stratégia, a cél megfogalmazása, a professzionális, eredményorientált beszélgetés, a mély és releváns interaktív szakmai támogatás (személyre szabott beszélgetés, szakmai és online anyagok révén) és az önismeretfejlesztő munka is.

Szervezetfejlesztés

Nehézségek feltárása, egyéni jellemzők megismerése, a folyamatok és a munkatársak egységként kezelése. Ha a folyamatok jól működnek, akkor számíthatunk kiváló teljesítményre és elégedettségre. A szervezetfejlesztés keretei között ezért dolgozom.

Pszichológiai tanácsadás és coaching

Pszichológus coach-ként mélyen hiszek a pszichológia és a coaching szemléletében és módszertanában, legyen szó akár fejlesztésről (dolgozók, vezetők, csapatok tekintetében) akár problémamegoldásról, vagy hatékonyság- és teljesítménynövelésről.

Karrier tanácsadás és coaching

Ha azt érzi, elakadt, és a munkaerőpiac dinamikusan változó világában nem tudja, merre lenne érdemes tovább haladnia, a karrier tanácsadás és coaching

Vezetői tanácsadás és coaching

Embereket irányítani, feladatokat koordinálni, határidőket betartatni úgy, hogy közben a beosztottak lelkesedése se vesszen el? Érzi Ön is, hogy ez nem könnyű? A vezetői szerep összetett, számtalan kihívást magában rejtő, de hihetetlenül érdekes és inspiráló lehet.

Szervezeti diagnosztika és tanácsadás

Szervezeti tanácsadói munkám fókuszában is a fejlesztés, az elakadások oldása áll. Ennek része a problémás helyzet megismerése, feltárása, értelmezése és a megoldási javaslatok kidolgozása.

Mire számíthat, ha velem tart?

Egyéni témákban coaching és pszichológiai tanácsadási megoldásokra, szervezeti kérdésekben oktatásra, workshopokra, tréning módszerekre, valamint team és csoportcoaching megoldásokra.

 

Hogy mikor mire?

Ez leginkább Öntől függ: az elérni kívánt céltól, az egyéni munka- és tanulási stílusától. Az eszköz és a módszer azért kell, hogy minél hatékonyabban kiszolgálja az elérendő célt, de a kulcs Önben, és a közös munkánkban van.

Szolgáltatásomat elsősorban azoknak érdemes igénybe venni, akik a hatékonyság, az önmegvalósítás, a jó teljesítmény és a kiegyensúlyozott karriermenedzsment területén szeretnének tenni önmagukért vagy csapatukért egyénként, vezetőként, munkáltatóként.
Karrier, Stratégia, Munka-magánélet egyensúly, Önmegvalósítás, Coaching, Pszichológiai tanácsadás

Eszközök, módszerek

Munkám során a maximális hatékonyságra törekszem. Ennek érdekében összetett eszköztárral dolgozom, és igyekszem a rendelkezésemre álló portfólióból mindig a legmegfelelőebbet megtalálni. Ezeknek az eszközöknek és módszereknek a legfőbb funkciója, hogy segítsék közös utunkat a problémamegoldásban és a hatékony együttműködésben.

Tesztek és kérdőívek
Az ismerkedés, a kliens és a probléma megismerésének fázisában gyakran használok teszteket és kérdőíveket. Az eszközöket mindig az ismerkedési fázist követően a helyzet ismeretében állítom össze azzal a céllal, hogy a fejlesztéshez és a problémamegoldáshoz alkalmazandó eszköztárat a lehető leghatékonyabban tudjam megválasztani. A tesztek és a kérdőívek és más, egy sajátos szempontú rálátást adnak, a feltáró beszélgetésen túl többletinformációval szolgálnak.
Konzultáció
A konzultáció célirányos, protokoll mentén történő beszélgetést jelent, melynek célja a kliens és a hozott élethelyzet, probléma megismerése. A folyamatot kérdésekkel segítem annak érdekében, hogy a lehető legjobban átlássam és megértsem, mire van szüksége a kliensek az előrehaladás, a problémamegoldás, a fejlődés érdekében.
Önismereti eszközök
A konzultációs folyamatot mindig kiegészítem olyan feladatokkal, gyakorlatokkal, amelyek egy meghatározott struktúra mentén támogatják a gondolkodást és az önelemzést. Az eszközök egy részét a konzultációs alkalmakra történő felkészülés miatt adom, másokat közösen a konzultációk során dolgozunk fel.
Mediáció
A mediáció eszköztára a kapcsolati problémák, a konfliktusok megértését és feloldását segíti elő. Gyakran tapasztalom, hogy az egyéni szinten jelentkező szorongás hátterében kapcsolati problémák állnak, melyek egyéni szinten a – szorongáson túl – a hatékonyság csökkenését idézik elő. A kapcsolati nehézségek rendezését követően egyéni szinten is nő a hatékonyság és a jóllét. A mediációt igénylő problémák sokszor szervezeti szintű nehézségekben, teljesítményromlásban öltenek testet, ami akár ügyfélelégedetlenségben, fluktuációban, szervezeti pletykában, pszichoterrorban is megnyilvánulhat. Ilyen problémákra is megoldást nyújthat a mediáció.
Vezetői coaching
Hiszem, vallom és tapasztalom, hogy a szervezetek működésének motorja a vezető. Ő az, aki szerepével, energiáival, lelkesedével a folyamatok és a munkatársak hatékonyságának kulcsa lehet. A vezetői szerep nem könnyű, kihívásokkal teli, legyen szó akár egy friss, kezdő vezetői pozícióról, akár egy már bejáratott, rutinos működésről. A vezetői szerep folyamatában változik, és a vezetőtől is folyamatos alkalmazkodást kíván. Jelen korunk VUCA-kihívásai különösen megnehezítik ezt. A vezetői coaching szolgáltatás célja, hogy segítse vezető klienseimet azon az úton, amin haladnak vezetőként annak érdekében, hogy a vezetői szerep ne teher, hanem inspiráló kihívás és egy fejlődésre és önmegvalósításra lehetőséget biztosító terep legyen.
Tréning
A tréning olyan csoportos módszer, melynek célja egy adott, csoportos szintű problémának a megdolgozása. Tréninget a hasonló helyzetben lévők közös fejlesztése érdekében szoktunk alkalmazni. A hasonló helyzet fakadhat abból, hogy a munkatársak egy csapatként küzdenek valami nehézséggel, vagy akadályoztatva van hatékony együttműködésük. gyakran előfordul az is, hogy egy cégen belül a hasonló munkakörben dolgozókat fejlesztjük egy tréning keretei között. Azokban az esetekben hasznos ennek az eszköznek az alkalmazása, ha a téma közös, és a közös munka révén a tréningcsoport tagjai egymást is tudják segíteni.
Képzés, workshop
A munkahelyi hatékonyság gátja sokszor az, hogy az egyén vagy az adott csoport valamilyen információban, tudásanyagban hiányos. A közös munka keretei között tudok segíteni a hiányosság feltárásában, valamint annak meghatározásában, pontosan milyen jellegű fejlesztésre lehet szükség. A soft kompetenciákhoz kapcsolódó fejlesztésekhez konkrét módszereket, eszközöket ajánlok, és végig segítem a tanulási folyamatot.
Fókuszcsoport
E módszer a csoportos kommunikációt segíti. Azokban a helyzetekben érdemes alkalmazni, amikor valószínűsíthető, hogy a szervezetben minden tudás megvan, azt „csak” össze kell gyűjteni és közössé tenni. Külső szolgáltatóként, semleges szereplőként ebben a feltárási folyamatában tudok segíteni azzal, hogy facilitálom és kézben tartom a beszélgetést.

Cégeknek szóló szolgáltatások:

Vezetői tanácsadás és coaching

vezetőnek lenni igazi kihívás, pláne jó vezetőnek. A vezetői szerep, a hozzá kapcsolódó feladatok újra és újra kihívás elé állítanak. Ezzel együtt a vezetés egy folyamatos önismereti és önfejlesztési munka. Ezt a fejlődési folyamatot segíti a vezetői tanácsadás és coaching szolgáltatás, miközben segítséget nyújt a vezetői mindennapok során adódó feladatok és problémák kezelésében, legyen szó akár az emberek, akár a folyamatok hatékony kezeléséről.

Csoportos vezetői coaching

A közös tapasztalatok, a közös tudás megosztásának lehetősége már önmagában egy fejlődésre teret biztosító közeg lehet. A csoportos vezetői coaching keretei között olyan témákat beszélünk meg és dolgozunk fel, melyek minden vezető számára fontosak, aktuálisak, és a fejődés, valamint hatékonyság szempontjából kucsfontosságúak.

Szervezeti diagnosztika és tanácsadás

A sikeres és folyamatosan fejlődni képes szervezet működtetéséhez elengedhetetlen a tudatos szervezeti működés támogatása. A szervezet megismerése után a munkatársak bevonásával kerül sor az elérni kívánt szervezeti célok meghatározására, valamint annak a módszertani és eszköztárnak a meghatározására, ami a szervezet sikerre viheti. A stratégiai szempontok meghatározása, a hozzá kapcsolódó akciótervek kidolgozása, valamint a munkatársak fejlesztése mind rész ennek a szolgáltatási elemnek. A cél, hogy egyedi szervezeti, működési megoldások kialakítása révén érjük el a változás melletti elköteleződést, a változást, és ezzel együtt a szervezet sikeressé válását.

Oktatás, képzés, workshopok

Hiszek a minőségi oktatásban, és abban, hogy megfelelő módon jutva a tudáshoz, mind az egyén, mind a szervezet képes a fejlődésre. Tanácsadóként legfontosabb feladatomnak az információátadás ideális módjának megtalálását tekintem annak érdekében, hogy a tudás könnyen befogadható legyen a célcsoport számára, és minél könnyebben transzferálható a könnyen és gyorsan beépíthető, hamar alkalmazható tudás érdekében.

Magánszemélyeknek szóló szolgáltatások:

Pszichológiai tanácsadás és coaching

Nehéz élethelyzet? Elakadás? Elveszett harmónia és egyensúly? A pszichológiai tanácsadás és coaching szolgáltatás célja az optimális állapot megtalálása, annak elérése, illetve fenntartása. A strukturált beszélgetés eszközén túl számos hatékony eszközt használunk a cél elérése érdekében, melyek segítik Önt a probléma megoldása felé vezető úton.

Karrier tanácsadás és coaching

Megtalálni azt az irányt, ahol, úgy érzi, önmaga lehet, nem könnyű feladat. A karriertanácsadás során számba vesszük személyes jellemzőit, felmérjük tulajdonságait, mérlegeljük preferenciáit, és mindez a realitással hangoljuk össze egy sikeresebb jövőbeli karrier érdekében.

Csomagok és árak

Mini csomag

Ezt a csomagot akkor érdemes választani, ha a kérdés, a téma, amin dolgozni szeretne, nagyon konkrét és specifikus, és elegendőnek érez egy pár alkalmas konzultációt.

Mini plus csomag
Ezt a csomagot akkor érdemes választani, ha a „Mini csomag”-ban igénybe vehető szolgáltatást egy személyre szabott és fejlesztő visszajelzést adó tesztcsomaggal is szeretné kiegészíteni.

Standard csomag

Ezt a csomagot akkor érdemes választania, ha tisztában azzal, hogy dolgozni szeretne egy adott témán, megfogalmazta a hozzá kapcsolódó célt, és ehhez szeretne személyes támogatást, valamint a folyamatot segítő módszereket és eszközöket igénybe venni.

Standard plus csomag
Ezt a csomagot akkor érdemes választani, ha a „Standard csomag”-ban igénybe vehető szolgáltatást egy személyre szabott és fejlesztő visszajelzést adó tesztcsomaggal is szeretné kiegészíteni.

Premium csomag

Ezt a szolgáltatást akkor érdemes igénybe venni, ha már megfogalmazta a célt, tudja, hogy miben szeretne személyre szabott támogatást, valamint megfelelő módszereket és eszközöket kapni, de a praktikus megoldáson túl mélyebb önismereti munkát is tervez annak érdekében, hogy önmagát tartósan, egy új szempontrendszer mentén tudja fejleszteni és még hatékonyabbá tenni.

Premium plus csomag
Ezt a csomagot akkor érdemes választani, ha a „Premium csomag”-ban igénybe vehető szolgáltatást egy személyre szabott és fejlesztő visszajelzést adó tesztcsomaggal is szeretné kiegészíteni.

Rólam

Dr. Répáczki Rita vagyok, az ELTÉ-n végeztem tanácsadó szakpszichológusként, és a doktori fokozatot is ott szereztem. A gyakorlati munka mellett mindig is foglalkoztatott a jelenségek tudományos háttere, és az, hogy a már meglévő megoldások mellett milyen újdonságok lehetnek még, amikkel érdemes bővíteni szakmai portfóliómat annak érdekében, hogy a választott szemlélet, módszer és eszköz a kliens számára tényleges megoldást kínáljon.

Így dolgozom

Munkám során célom megtalálni az egyensúlyt a pszichológiai tanácsadás alapossága és a coaching praktikussága között. Az arányok minden esetben a kliens igényeihez igazítva, az általa megfogalmazott téma és cél függvényében kerülnek kialakításra. Nagyon fontos, hogy a folyamat során Ön rálásson saját működésére, felismerje a változás lehetőségét, eszközeit, mozgósítsa saját belső energiáit, és aktívan tegyen azért, amire szükség van saját fejlődése érdekében. Hiszek abban, hogy mindenkinek megvan a maga útja, ahol sikeres lehet, mind a magánéletben, mind a munkában.

Munkám során minden esetben arra törekszem, hogy megfelelő környezetet biztosítsak a problémák hatékony megoldására. Egyeztessen Ön is konzultációt online vagy személyesen Maglódon, illetve Budapesten!

írjon üzenetet

Vegyük fel a kapcsolatot, hogy segíteni tudjak céljai elérésében! Várom megkeresését!

7 + 15 =