Dr. Répáczki Rita

tanácsadó szakpszichológus

Embereket fejleszteni, támogatni, céljaik elérésében segíteni … igazi kihívás.

Pszichológiai tanácsadás és coaching

Pszichológus coach-ként mélyen hiszek a pszichológia és a coaching szemléletében és módszertanában, legyen szó akár fejlesztésről (dolgozók, vezetők, csapatok tekintetében) akár problémamegoldásról, vagy hatékonyság- és teljesítménynövelésről. A folyamatnak része a stratégia, a cél megfogalmazása, a professzionális, eredményorientált beszélgetés, a mély és releváns interaktív szakmai támogatás (személyre szabott beszélgetés, szakmai és online anyagok révén) és az önismeretfejlesztő munka is.

Szervezetfejlesztés

Nehézségek feltárása, egyéni jellemzők megismerése, a folyamatok és a munkatársak egységként kezelése. Ha a folyamatok jól működnek, akkor számíthatunk kiváló teljesítményre és elégedettségre. A szervezetfejlesztés keretei között ezért dolgozom.

Pszichológiai tanácsadás és coaching

Pszichológus coach-ként mélyen hiszek a pszichológia és a coaching szemléletében és módszertanában, legyen szó akár fejlesztésről (dolgozók, vezetők, csapatok tekintetében) akár problémamegoldásról, vagy hatékonyság- és teljesítménynövelésről.

Karrier tanácsadás és coaching

Ha azt érzi, elakadt, és a munkaerőpiac dinamikusan változó világában nem tudja, merre lenne érdemes tovább haladnia, a karrier tanácsadás és coaching

Vezetői tanácsadás és coaching

Embereket irányítani, feladatokat koordinálni, határidőket betartatni úgy, hogy közben a beosztottak lelkesedése se vesszen el? Érzi Ön is, hogy ez nem könnyű? A vezetői szerep összetett, számtalan kihívást magában rejtő, de hihetetlenül érdekes és inspiráló lehet.

Szervezeti diagnosztika és tanácsadás

Szervezeti tanácsadói munkám fókuszában is a fejlesztés, az elakadások oldása áll. Ennek része a problémás helyzet megismerése, feltárása, értelmezése és a megoldási javaslatok kidolgozása.

Mire számíthat, ha velem tart?

Egyéni témákban coaching és pszichológiai tanácsadási megoldásokra, szervezeti kérdésekben oktatásra, workshopokra, tréning módszerekre, valamint team és csoportcoaching megoldásokra.

 

Hogy mikor mire?

Ez leginkább Öntől függ: az elérni kívánt céltól, az egyéni munka- és tanulási stílusától. Az eszköz és a módszer azért kell, hogy minél hatékonyabban kiszolgálja az elérendő célt, de a kulcs Önben, és a közös munkánkban van.

Szolgáltatásomat elsősorban azoknak érdemes igénybe venni, akik a hatékonyság, az önmegvalósítás, a jó teljesítmény és a kiegyensúlyozott karriermenedzsment területén szeretnének tenni önmagukért vagy csapatukért egyénként, vezetőként, munkáltatóként.
Karrier, Stratégia, Munka-magánélet egyensúly, Önmegvalósítás, Coaching, Pszichológiai tanácsadás

Eszközök, módszerek

Munkám során a maximális hatékonyságra törekszem. Ennek érdekében összetett eszköztárral dolgozom, és igyekszem a rendelkezésemre álló portfólióból mindig a legmegfelelőebbet megtalálni. Ezeknek az eszközöknek és módszereknek a legfőbb funkciója, hogy segítsék közös utunkat a problémamegoldásban és a hatékony együttműködésben.

Tesztek és kérdőívek
Az ismerkedés, a kliens és a probléma megismerésének fázisában gyakran használok teszteket és kérdőíveket. Az eszközöket mindig az ismerkedési fázist követően a helyzet ismeretében állítom össze azzal a céllal, hogy a fejlesztéshez és a problémamegoldáshoz alkalmazandó eszköztárat a lehető leghatékonyabban tudjam megválasztani. A tesztek és a kérdőívek és más, egy sajátos szempontú rálátást adnak, a feltáró beszélgetésen túl többletinformációval szolgálnak.
Konzultáció
A konzultáció célirányos, protokoll mentén történő beszélgetést jelent, melynek célja a kliens és a hozott élethelyzet, probléma megismerése. A folyamatot kérdésekkel segítem annak érdekében, hogy a lehető legjobban átlássam és megértsem, mire van szüksége a kliensek az előrehaladás, a problémamegoldás, a fejlődés érdekében.
Önismereti eszközök
A konzultációs folyamatot mindig kiegészítem olyan feladatokkal, gyakorlatokkal, amelyek egy meghatározott struktúra mentén támogatják a gondolkodást és az önelemzést. Az eszközök egy részét a konzultációs alkalmakra történő felkészülés miatt adom, másokat közösen a konzultációk során dolgozunk fel.
Mediáció
A mediáció eszköztára a kapcsolati problémák, a konfliktusok megértését és feloldását segíti elő. Gyakran tapasztalom, hogy az egyéni szinten jelentkező szorongás hátterében kapcsolati problémák állnak, melyek egyéni szinten a – szorongáson túl – a hatékonyság csökkenését idézik elő. A kapcsolati nehézségek rendezését követően egyéni szinten is nő a hatékonyság és a jóllét. A mediációt igénylő problémák sokszor szervezeti szintű nehézségekben, teljesítményromlásban öltenek testet, ami akár ügyfélelégedetlenségben, fluktuációban, szervezeti pletykában, pszichoterrorban is megnyilvánulhat. Ilyen problémákra is megoldást nyújthat a mediáció.
Vezetői coaching
Hiszem, vallom és tapasztalom, hogy a szervezetek működésének motorja a vezető. Ő az, aki szerepével, energiáival, lelkesedével a folyamatok és a munkatársak hatékonyságának kulcsa lehet. A vezetői szerep nem könnyű, kihívásokkal teli, legyen szó akár egy friss, kezdő vezetői pozícióról, akár egy már bejáratott, rutinos működésről. A vezetői szerep folyamatában változik, és a vezetőtől is folyamatos alkalmazkodást kíván. Jelen korunk VUCA-kihívásai különösen megnehezítik ezt. A vezetői coaching szolgáltatás célja, hogy segítse vezető klienseimet azon az úton, amin haladnak vezetőként annak érdekében, hogy a vezetői szerep ne teher, hanem inspiráló kihívás és egy fejlődésre és önmegvalósításra lehetőséget biztosító terep legyen.
Tréning
A tréning olyan csoportos módszer, melynek célja egy adott, csoportos szintű problémának a megdolgozása. Tréninget a hasonló helyzetben lévők közös fejlesztése érdekében szoktunk alkalmazni. A hasonló helyzet fakadhat abból, hogy a munkatársak egy csapatként küzdenek valami nehézséggel, vagy akadályoztatva van hatékony együttműködésük. gyakran előfordul az is, hogy egy cégen belül a hasonló munkakörben dolgozókat fejlesztjük egy tréning keretei között. Azokban az esetekben hasznos ennek az eszköznek az alkalmazása, ha a téma közös, és a közös munka révén a tréningcsoport tagjai egymást is tudják segíteni.
Képzés, workshop
A munkahelyi hatékonyság gátja sokszor az, hogy az egyén vagy az adott csoport valamilyen információban, tudásanyagban hiányos. A közös munka keretei között tudok segíteni a hiányosság feltárásában, valamint annak meghatározásában, pontosan milyen jellegű fejlesztésre lehet szükség. A soft kompetenciákhoz kapcsolódó fejlesztésekhez konkrét módszereket, eszközöket ajánlok, és végig segítem a tanulási folyamatot.
Fókuszcsoport
E módszer a csoportos kommunikációt segíti. Azokban a helyzetekben érdemes alkalmazni, amikor valószínűsíthető, hogy a szervezetben minden tudás megvan, azt „csak” össze kell gyűjteni és közössé tenni. Külső szolgáltatóként, semleges szereplőként ebben a feltárási folyamatában tudok segíteni azzal, hogy facilitálom és kézben tartom a beszélgetést.

Cégeknek szóló szolgáltatások:

Vezetői tanácsadás és coaching

A vezetői szerep komoly felelősséget és kihívást jelent, amelynek kulcsfontosságú eleme, hogy a vezető saját maga is képes legyen változni a közös célok elérése érdekében. Egy jó vezető a bizalom kiépítésével pozitív irányban tudja befolyásolni a munkatársak hozzáállását, és ezáltal az együttműködés minőségét. A vezetői tanácsadás és coaching szolgáltatás széleskörű vezetői eszköztár elsajátítását teszi lehetővé, ami szilárd alapot biztosít az emberek és feladatok hatékony kezeléséhez, illetve az önfejlesztési folyamat kiegyensúlyozott, hosszú távú fenntartásához.

Csoportos vezetői coaching

A csoportos vezetői tréning a közös tapasztalatok megosztásával lehetőséget biztosít arra, hogy a vezetők jobban megérthessék erősségeiket és a fejlesztendő területeket. Az esetek elemzésével a résztvevők saját vezetői stílusukat új nézőpontokkal és innovatív technikákkal is gazdagíthatják. A szakértő coaching folyamat az értékes visszajelzéseknek és a kapcsolatépítésnek is utat nyitva – dinamikus, interaktív és költséghatékony megoldást jelent a vezetői szerep fejlesztéséhez és a kompetenciák későbbi, hatékony működtetéséhez.

Szervezeti diagnosztika és tanácsadás

A tudatos szervezeti működés kialakításához és fenntartásához elengedhetetlenül fontos a munkatársak problémamegoldó készségeinek és proaktív hozzáállásának fejlesztése. A szervezeti diagnosztika során feltárt hiányosságok és problémák eredményes kezelése érdekében a szervezet tagjainak bevonásával meghatározzuk az elérni kívánt célokat, a megfelelő stratégiát és az azt szolgáló akcióterveket. A cél az, hogy a pozitív változásokat egyedi működési megoldások kialakítása révén – közösen érjük el, ami így hosszú távon, hatékonyan tudja szolgálni a szervezet sikeres és folyamatos fejlődését.

Oktatás, képzés, workshopok

A célzott, megfelelő módon történő minőségi oktatás ideális megoldást jelent a szervezet és a munkatársak egyéni kompetenciáinak fejlesztésére. Empatikus és a gyakorlati szempontokat szem előtt tartó tanácsadóként kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy az információátadás optimális módját megtaláljam, és a tudás mindenki számára könnyen befogadható legyen. A képzésben részt vevő munkatársak így a megszerzett tudást gyorsan be tudják építeni a mindennapi munkájukba, és hosszú távon is hatékonyan tudják alkalmazni az eredményes együttműködés érdekében.

Magánszemélyeknek szóló szolgáltatások:

Pszichológiai tanácsadás és coaching

Mindannyiunk életében előfordulnak nehéz helyzetek, amikor úgy érezzük, hogy elakadtunk vagy elvesztettük az egyensúlyunkat, és nem találjuk a megoldást. Az empatikus és hatékony pszichológiai tanácsadás és coaching lényege, hogy a megértést és a feldolgozást támogatva irányt mutat, és ezáltal segít megtalálni az optimális állapotot. A helyzetelemzést követően egy céltudatos, egyéni önfejlesztési folyamat keretében – strukturált beszélgetések során és a megfelelő eszközök és technikák gyakorlásával határozott lépésekkel haladunk a megoldás felé vezető úton.

Karrier tanácsadás és coaching

Mindenkinek fontos, hogy egy olyan munkahelyen vagy közösségben dolgozzon, ahol otthon érzi magát, önmaga lehet, és a képességeit ki tudja bontakoztatni, de a helyes irányt megtalálni bizonyos élethelyzetekben néha elérhetetlennek tűnő feladat. A karrier tanácsadás célja az, hogy a személyes kompetenciákat felmérve a preferenciákat és az elképzeléseket összhangba hozzuk a realitással. Így lehetőséget tudunk teremteni a megfelelő lépések és irányvonal meghatározására egy sikeres jövőbeli karrier elérése érdekében.

Csomagok és árak

Mini csomag

Ezt a csomagot akkor érdemes választani, ha a kérdés, a téma, amin dolgozni szeretne, nagyon konkrét és specifikus, és elegendőnek érez egy pár alkalmas konzultációt.

Mini plus csomag
Ezt a csomagot akkor érdemes választani, ha a „Mini csomag”-ban igénybe vehető szolgáltatást egy személyre szabott és fejlesztő visszajelzést adó tesztcsomaggal is szeretné kiegészíteni.

Standard csomag

Ezt a csomagot akkor érdemes választania, ha tisztában azzal, hogy dolgozni szeretne egy adott témán, megfogalmazta a hozzá kapcsolódó célt, és ehhez szeretne személyes támogatást, valamint a folyamatot segítő módszereket és eszközöket igénybe venni.

Standard plus csomag
Ezt a csomagot akkor érdemes választani, ha a „Standard csomag”-ban igénybe vehető szolgáltatást egy személyre szabott és fejlesztő visszajelzést adó tesztcsomaggal is szeretné kiegészíteni.

Premium csomag

Ezt a szolgáltatást akkor érdemes igénybe venni, ha már megfogalmazta a célt, tudja, hogy miben szeretne személyre szabott támogatást, valamint megfelelő módszereket és eszközöket kapni, de a praktikus megoldáson túl mélyebb önismereti munkát is tervez annak érdekében, hogy önmagát tartósan, egy új szempontrendszer mentén tudja fejleszteni és még hatékonyabbá tenni.

Premium plus csomag
Ezt a csomagot akkor érdemes választani, ha a „Premium csomag”-ban igénybe vehető szolgáltatást egy személyre szabott és fejlesztő visszajelzést adó tesztcsomaggal is szeretné kiegészíteni.

Rólam

Dr. Répáczki Rita vagyok, az ELTÉ-n végeztem tanácsadó szakpszichológusként, és a doktori fokozatot is ott szereztem. A gyakorlati munka mellett mindig is foglalkoztatott a jelenségek tudományos háttere, és az, hogy a már meglévő megoldások mellett milyen újdonságok lehetnek még, amikkel érdemes bővíteni szakmai portfóliómat annak érdekében, hogy a választott szemlélet, módszer és eszköz a kliens számára tényleges megoldást kínáljon.

Így dolgozom

Munkám során célom megtalálni az egyensúlyt a pszichológiai tanácsadás alapossága és a coaching praktikussága között. Az arányok minden esetben a kliens igényeihez igazítva, az általa megfogalmazott téma és cél függvényében kerülnek kialakításra. Nagyon fontos, hogy a folyamat során Ön rálásson saját működésére, felismerje a változás lehetőségét, eszközeit, mozgósítsa saját belső energiáit, és aktívan tegyen azért, amire szükség van saját fejlődése érdekében. Hiszek abban, hogy mindenkinek megvan a maga útja, ahol sikeres lehet, mind a magánéletben, mind a munkában.

Munkám során minden esetben arra törekszem, hogy megfelelő környezetet biztosítsak a problémák hatékony megoldására. Egyeztessen Ön is konzultációt online vagy személyesen Maglódon, illetve Budapesten!

írjon üzenetet

Vegyük fel a kapcsolatot, hogy segíteni tudjak céljai elérésében! Várom megkeresését!

12 + 4 =