Coaching vagy pszichológiai tanácsadás: mikor melyikre van szükség?

Laikusként sokan hajlamosak összemosni a coaching és a pszichológia fogalmát, azonban a két terület más és más módszerekkel segíti az egyént ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabb, teljesebb, boldogabb életet élhessen. Munkám során alkalmazom mind a coaching, mind a pszichológia módszertanát és eszköztárát, mert coachként és pszichológusként tapasztalom, hogy mindkettő hatékony segítséget nyújthat a problémák, elakadások megoldásában, ha jól és jókor alkalmazzuk ezeket. Munkám során kiemelten fontos szerepet kap, hogy a coaching praktikussága és a pszichológiai tanácsadás alapossága között harmóniát találják. Mindenkor az elérni kívánt céltól függ, hogy hogyan érdemes a segítő, fejlesztő folyamatot felépíteni, melyben mind a coaching, mind a pszichológia helyet és szerepet kaphat.

Coaching vagy pszichológiai tanácsadás?

A coaching a jelenre és a jövőre koncentrál

A konzultációk során a jelenre és a jövőre helyezzük a hangsúlyt azokkal a kliensekkel, akik megtisztelnek bizalmukkal, és velem kívánnak együtt dolgozni. A pszichológiai tanácsadás ezt a folyamatot a megértés, az összefüggések és az önismeret fejlesztése révén támogatja. A coaching praktikus eszközöket ad, és az egyént a hatékony viselkedéses stratégiák kialakításában segíti. Hogy hogyan? Ebben kulcsfontosságú egy bizonyos cél, irányvonal tűpontos meghatározása, ahhoz mérföldkövek és mérőszámok rendelése, melyet követően felállítható egy olyan akcióterv, amivel a kliens is tud azonosulni, és maga is nyomon tudja követni saját fejlődését, előre haladását, sikeresebbé válását. A coachingok strukturált beszélgetések köré épülnek, és ezek a találkozók általában 5-10 alkalmasak, tehát meghatározott időintervallumra szólnak.

A pszichológiai tanácsadás időperspektívája ennél tágabb. Vannak elakadások, melyekhez szintén elegendő egy rövidebb, a coaching időtartamához hasonló folyamat, de lehet ennél hosszabb is. A kifejezetten hosszú pszichológiai támogatás a klinikusok és a pszichoterapeuták kompetenciája, én magam ilyet nem végzek. De a pszichológiai tanácsadás keretei között is sor kerülhet már a múltbéli döntésekkel, választásokkal, illetve az azok értelmezésével történő munkára, de mindezt a jelen tükrében tesszük annak érdekében, hogy az egyén a jövőben a lehető legsikeresebb lehessen.

Akár egy bizonyos elakadás megoldásához, akár egy mélyebb önismereti út támogatásához keres szakembert, bízom benne, hogy pszichológusként, coachként segítségére lehetek. Egyeztessünk!