Te dolgozol a személyes énmárkádon?

personal brandingA személyes énmárka felépítésének és kommunikálásának lényegét az adja, hogy az egyén ismeri-e magát, és meg tudja-e fogalmazni mindazt, amihez ért. Ez magában foglalja az identitást, a tudást, a szakmai tapasztalatot, mindezt egy olyan formába öntve, amiből az egyént nem ismerő személy is meglátja, és ki tudja emelni a lényeget. A személyes énmárka építésének legfontosabb eleme a pozitív különbség, az egyediség kiemelésére való képesség. Énmárkája mindenkinek van, Neked is. A kérdés az, hogy dolgozol-e rajta, próbálod-e tökéletesíteni és meg tudod-e mutatni. Az énmárka ugyanis megfelelő háttérmunkával és tudatossággal építhető csak fel, ez az a kép, amely mások előtt megjelenik, ha rád gondolnak, ha rólad van szó. A személyes énmárka az adott emberhez kötődik, és megkülönbözteti őt másoktól, ez adja az egyediségét. Az énmárka csak akkor ér valamit, ha hiteles. Nézzük, mi kell ahhoz, hogy az egyén egy hiteles énmárkát tudjon létrehozni és fenntartani!

Tudás

Mindenekelőtt! Képviselni és kommunikálni ugyanis csak azt érdemes, ami tényleg rendelkezésre áll. Az énmárka építésének és kommunikálásának célja nem valótlanságok közvetítése a külvilág felé, hanem a valóság megragadása és átadása egy olyan formában, ami a környezet számára is vonzó lehet.

Felkészültség

Az énmárka fenntartásának kulcsa a hitelesség, hiteles pedig csak akkor maradhat valaki, ha azt, amit tud, mindig felkészülten képviseli. Egyszer talán lehet hibázni, és becsúszhat egy baki, de többet biztosan nem bocsát meg az érdeklődő közönség. A felkészültség mindemellett azt is jelenti, hogy tudásodat egy olyan formában adod át az aktuális érdeklődőknek, hogy az az ő háttértudásukhoz és tapasztalatukhoz is illeszkedjen és befogadható legyen.

Önbizalom és magabiztosság

Ez csak valódi, értéket képviselő háttértudásra alapozódhat. Ha megvan a megfelelő tudásanyag és felkészültség, a következő lépés az azzal való azonosulás, az abban való hit, hogy Te azt tényleg tudod, és képes vagy azt képviselni és átadni mások számára.

Testbeszéd és metakommunikáció

A kimondott szó mellett legalább olyan fontos és jelentős a ki nem mondott, a testbeszéd által kommunikált tartalom. A mozdulatok, a beszédstílus, a gesztusok és a mimika nagyon sok információt hordoz az egyénről, ezzel nem árt tisztában lenni. Az önmonitorozás készsége ebben sokat segíthet, ez az a készség ugyanis, ami által úgy láthatjuk magunkat, ahogyan feltételezhetően mások látnak bennünket.

Külső megjelenés

A két legfontosabb szempont e tekintetben az ápoltság és az egyediség. Ez a két tényező ugyanis az egyén megjelenését személyessé és bizalomgerjesztővé teszi, ami a személyes énmárka fenntartása szempontjából fontos. A korábban említett felkészültségnek azonban az is része, hogy a külső megjelenés alkalomhoz illő legyen, tehát illeszkedjen az adott eseményhez, az alkalomhoz, a jelen lévőkhöz és az esemény céljához.

A virtuális lenyomat

A különböző virtuális felületeken való megjelenés a személyes énmárka alakulására is nagy hatással van. Nem mindegy, hogy mit kommunikálsz általában, illetve magadról, milyen képeket teszel ki, mit posztolsz, mit like-olsz, mindez ugyanis Téged jellemez és Téged minősít. A hozzáértést és kompetenciát tükröző, az egyediséget sugalló, vagy az érdemi kapcsolatok építésére teret adó virtuális megnyilvánulások előnyösek, azonban mindaz, ami előnytelen színben tüntet fel (egy fotó, egy komment), kerülendő, mert az ugyanúgy ott marad hosszú távon.

Az énmárka tehát az a kép, ami kialakul Rólad másokban, és ami eszükbe jut akkor, amikor Rólad beszélnek. Nagyon fontos az, hogy ez a kép mindig pozitív élményeket idézzen fel másokban, márpedig ezért csak tudatosság révén tudsz tenni, úgy, hogy mindig minden helyzetben figyelsz arra, hogy az adott megnyilvánulásod miként csapódik le másokban, milyen benyomást kelt, és miféle következtetések levonásához vezet Rólad.

Posted in Blog.

One Comment

Comments are closed.